کارشناسان آزمایشگاه

1- رئیس امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه ها

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهندس حسین باتربیت

آخرین مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری شیمی - فیزیک

تلفن تماس: 47011201-051

 

2. مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهندس سوسن کامل رحیمی

آخرین مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی

تلفن تماس: 47011239-051

رایانامه: sussan.kaumelrahimi@gmail.com

 

3. مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی و مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهندس اکرم رمضان زاده

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی آلی

تلفن تماس: 47011201-051

رایانامه: akram-ramazanzadeh@yahoo.com

 

4. مسئول کارگاه مکانیک و برق

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهندس غلامرضا ساجدی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن تماس: 47011235-051


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط