1. تعرفه آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی (کارشناس: آقای مهندس اسمی زاده)

تعرفه (ریال)

واحد

نوع خدمت

نام دستگاه / آزمون

 

ردیف

 

150/000

نمونه

تعیین و تنظیم pH

 

pH متر

 

1

300/000

نمونه

50 گرم

خرد کردن نمونه‌های نرم تا نیمه سخت با اندازه معین

 

آسیاب چرخشی با سرعت متغیر

 

2

150/000

نمونه

اندازه گیری رطوبت مواد غذایی

 

ترازوی رطوبت سنج

 

3

10/000

دقیقه

 

 

تمیز نمودن جرم‌ها از اطراف وسایل ظریف و حساس، همگن و یکنواخت نمودن محلول ها

 

 

 

حمام اولتراسونیک

Ultrasonic Bath

 

4

60/000

ساعت

دمای قابل استفاده  (°c 95  -10)

 

بن ماری-حمام آب

 

6

100/000

ساعت

رنج دمایی (°c 100 - 4)

 

حمام آب با قابلیت سیرکولاسیون

 

7

100/000

ساعت

تغلیط عصاره‌ها و جداسازی حلال در خلاء

 

روتاری اواپراتور

Rotary Evaporator

 

9

200/000

نمونه

 

تعیین درصد ساکارز در چغندر، شربت‌های رقیق و غلیط، پخت ها، ملاس و ....

 بر اساس درجه Z

 

ساکارومات

Saccharomat

10

200/000

نمونه

حداکثر 200 گرم

دانه بندی مواد پودری توسط    الک‌های استاندارد

 

شیکر الک آنالیزی

 

11

50/000

ساعت

مخلوط کردن و همزدن محلولهای مختلف

 

شیکر دیجیتال چرخشی

 

12

100/000

نمونه

تعیین هدایت الکتریکی در محلولها

 

هدایت سنج

Electrical Conductivity Meter

 

13

45/000

ساعت

مخلوط کردن و همزدن نمونه‌ها در دمای معین

 

هیتر همزن مغناطیسی

Magnetic Stirrer, Heater

 

14

100/000

ساعت

مخلوط کردن و همزدن محلول‌ها با حداکثر گرانروی cp 30000

 

همزن مکانیکی

Mechanical Stirrer

 

15

15/000

دقیقه

 

جداسازی مواد نامحلول در دمای  خاص

 

 

سانتریفیوژ یخچال دار تا دور 15000 در دقیقه

 

18

30/000

دقیقه

جداسازی مواد نامحلول در دمای خاص

 

سانتریفیوژ یخچال دار با دور بیش از 15000 در دقیقه

 

19

200/000

نمونه

تعیین ضریب شکست و غلظت محلول ها

 

رفراکتومتر

Refractometer

 

20

300/000

نمونه

تعیین ویژگی‌های بافتی و رئولوژیکی مواد جامد و نیمه جامد و مایعات ویسکوز و ...

 

آنالیزور بافت

Texture Analayzer

 

21

100/000

نمونه

اندازه گیری چرخش نوری محلولها

 

پلاریمتر

Polarimeter

 

22

300/000

به ازای هر ساعت اضافه + 20 درصد

ساعت

تعیین رطوبت و خشک کردن مواد تحت خلاء

 

آون تحت خلاء

Vacuum Oven

 

23

10/000

دقیقه

 

هموژنیزاسیون و مخلوط کردن نمونه هادر لوله

 

 

شیکر لوله

 

24

10/000

دقیقه

همگن و یکنواخت نمودن نمونه‌های مایع با حداکثر گرانروی  cp 3000

 

هموژنایزر

Homogenizer

 

25

100/000

ساعت

خشک کردن نمونه ها

 

آون معمولی

 

26

20/000

نمونه

توزین نمونه ها

 

   ترازوی آنالیتیکی با دقت حداکثر   

(0.001-0.0001)g

27

400/000

نمونه

تعیین میزان اسانس در گیاهان

 

دستگاه کلونجر

(Clevenger)

 

29

500/000

نمونه

اندازه گیری پروتئین در مواد غذایی

 

سیستم کجلدال

 

30

400/000

نمونه

اندازه گیری چربی در مواد غذایی

 

سیستم سوکسله

 

31

350/000 نمونه -

 

 

اندازه گیری خاکستر تام در مواد عذایی

 

 

32

450/000

نمونه

-

 

اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید

 

33

200/000

ساعت

       سوزاندن نمونه در دمای               °c 600

 

کوره الکتریکی

 

34

300/000

ساعت

      سوزاندن نمونه در دمای            °c 1100

 

کوره الکتریکی

 

35

750/000

نمونه

-

 

اندازه گیری قند احیا کننده و ساکارز در عسل

 

36

100/000

نمونه

-

 

تعیین نقطه ذوب

 

37

200/000

نمونه

-

 

تعیین اسیدیته در روغن‌ها و چربی‌های خوراکی

 

38

350/000

نمونه

-

 

تعیین اسیدیته چربی استخراجی

 

39

350/000

نمونه

-

 

تعیین پراکسید چربی استخراجی

 

40

500/000

نمونه

-

 

تعیین اندیس ید در روغن‌ها و چربی‌های خوراکی

 

41

15/000

دقیقه

-

  

سانتریفیوژ ژربر

Gerber Centrifuge

 

42

300/000

نمونه

-

 

اندازه گیری چربی در شیر و پنیر (ژربر)

 

43

200/000

نمونه

-

 

اندازه گیری ضریب شکست در

روغن‌ها و چربی‌ها در°c  40

 

44

350/000

نمونه

-

 

اندازه گیری درصد نمک در مواد غذایی

 

45

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط